Expert pÄ

Dator HÀlsolösning

Senast Uppdaterad: March 14, 2018

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Detta avtal gÀller följande produkter: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IObit Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp, IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, och IObit Applock

LÀs slutanvÀndarlicenser för Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, och AMC Security

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT IGENOM DET HÄR AVTALET INNAN DU FORTSÄTTER NEDLADDNINGEN OCH INSTALLATIONEN AV MJUKVARUPROGRAMMET SOM ANGETTS OVAN OCH ALLA TILLHÖRANDE PROGRAMVARUKOMPONENTER, MEDIA, UTSKRIVET MATERIAL ELLER ANNAN RELATERAD ELEKTRONISK DOKUMENTATION ("PRODUKTEN"). FÖR ATT SLUTFÖRA DIN ORDER AV PRODUKTEN DU HAR EFTERFRÅGAT, MÅSTE DU FÖRST ACCEPTERA VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL. GENOM ATT KLICKA "Acceptera", ELLER PÅ ANNAT SÄTT INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU ATT DU ÄR BUNDEN TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. DETTA AVTAL UTGÖR HELA AVTALET ANGÅENDE PRODUKTEN MELLAN DIG OCH IOBIT, OCH DET ERSÄTTER ALLA TIDIGARE FÖRSLAG, AVTAL, OMBUD, OCH ÖVERENSKOMMELSER MELLAN PARTERNA. DET HÄR AVTALET INNEHÅLLER ETT SKILJEDOMSAVTAL.

Avsnitt 1. Immateriella rÀttigheter. Produkten skyddas av upphovsrÀtt och andra immaterialrÀttsliga lagar, och alla immateriella rÀttigheter i och till Produkten tillhör Both Talent International Limited d / b / a IObit ("IObit") och dess dotterbolag. Vidare tillhör alla rÀttigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rÀttigheter, i och till det innehÄll som kan nÄs genom anvÀndning av Produkten, respektive innehÄllsÀgare och kan skyddas av tillÀmplig upphovsrÀtt eller andra immaterialrÀttsliga lagar och fördrag. Detta avtal ger dig inga rÀttigheter att anvÀnda sÄdant innehÄll. Alla rÀttigheter som inte uttryckligen beviljats dig Àr förbehÄllna IObit. Produkten Àr endast licensierad till dig, inte sÄld. Du fÄr inte reproducera, publicera, överföra, modifiera, skapa hÀrledda verk frÄn, offentligt visa eller offentligt framföra produkten. Kopiering eller lagring av Produkten pÄ annat sÀtt Àn vad som uttryckligen anges i avsnitt 2 nedan Àr förbjudet om du inte fÄtt skriftligt tillstÄnd frÄn IObit.

Avsnitt 2. Utdelning av licens och förbjuden anvÀndning. IObit ger dig, i enlighet med villkoren i det hÀr avtalet, en begrÀnsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar licens att anvÀnda det antalet kopior av Produkten du betalat för pÄ motsvarande antal datorer, med ett giltigt licensierat exemplar av operativsystemet som Produkten Àr avsedd för, för ditt personliga bruk eller för internt bruk pÄ ditt företag. Du fÄr göra en enda kopia av Produkten för arkivering och fÄr enbart anvÀnda en sÄdan kopia dÄ originalkopian har tagits ur bruk. Du fÄr inte ta bort eller Àndra upphovsrÀttsliga meddelanden pÄ nÄgon kopia av Produkten. Du fÄr inte anvÀnda produkten pÄ ett datornÀtverk eller tillÄta samtidig anvÀndning av Produkten av fler Àn en individ. Du fÄr inte hyra ut, leasa eller pÄ annat sÀtt överföra produkten. SÄvida det inte Àr tillÄtet enligt lag, sÄ fÄr du inte dekonstruera, dekompilera, eller demontera produkten eller försöka göra det. Alla kompletterande koder som IObit ger dig i samband med eventuella supporttjÀnster betraktas som en del av produkten och skall vara föremÄl för villkoren i detta avtal. Du mÄste följa alla tillÀmpliga lagar om anvÀndningen av produkten.

Testversion: Om du har tagit emot, laddat ned och/eller installerat en testversion av Produkten och hÀrmed beviljas en utvÀrderingslicens av Produkten, tillÄts du endast att anvÀnda Produkten i utvÀrderingssyfte, och endast under utvÀrderingsperioden, om inte annat anges, frÄn och med det datum dÄ Produkten först installerats. AnvÀndning av Produkten för andra syften eller utanför utvÀrderingsperiodenÀr strÀngt förbjudet.

Avsnitt 3. Installation och schemalagda aktiviteter. Installationsprocessen tar nÄgra sekunder och kan inte avbrytas nÀr den startats. Genom att installera denna produkt Àr du införstÄdd med att tyst installation kommer att utföras för att effektivisera installationsprocessen. Produkten kan extrahera filer, skapa och köra schemalagda aktiviteter, hoppa över anvÀndarkontokontrollen, skapa och köra tjÀnster pÄ din dator. De schemalagda aktiviteterna Àr aktiverade som standard och kan nÀr som helst avaktiveras av dig frÄn produktinstÀllningarna. ProdukttjÀnsterna kan köras i bakgrunden för att leverera uppdateringar, automatiska tjÀnster, övervakning av prestanda och annan lÄngvarig funktionalitet. Dessa tjÀnster kan startas automatiskt nÀr datorn startar och kan pausas och startas om. Men programmet fungerar inte korrekt nÀr dess tjÀnster Àr pausade eller stoppade.

Avsnitt 4. BegrÀnsad garanti. IObit garanterar och ansvarar för att produkten kommer att överensstÀmma med och verka i enlighet med sin dokumentation under en period av sextio (60) dagar frÄn det datum du accepterar villkoren i detta avtal och slutför hÀmtningen av Produkten ("Garantiperiod"). Denna BegrÀnsade garanti Àr endast giltig om den bristande överensstÀmmelsen rapporteras till IObit inom Garantiperioden och om IObit kan bekrÀfta den vÀsentliga bristande överensstÀmmelsen. Den Àr ogiltig om den bristande överensstÀmmelsen Àr ett resultat av en olycka, missbruk, felaktig anvÀndning, eller olÀmplig anvÀndning av Produkten. Den enda kompensation för brott mot denna garantin ska vara, enligt IObits val, antingen (i) reparation eller utbyte av Produkten; eller (ii) en Äterbetalning av priset, om nÄgot, som du har betalat för att licensiera produkten.

Avsnitt 5. Ansvarsfriskrivning. PRODUKTEN OMFATTAS AV AV BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVAN, och licenseras "som den Ă€r" och "med alla felaktigheter" utan nĂ„gon uttrycklig eller underförstĂ„dd garanti av nĂ„got slag. Hela risken angĂ„ende kvaliteten och prestationen av Produkten ligger hos dig, och, om produkten visar sig vara defekt Ă€r det du, och inte IObit som stĂ„r för de fulla kostnaderna för all nödvĂ€ndig service eller reparation. I DEN OMFATTNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG IOBIT FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. VIDARE, garanterar IObit inte och tar heller inte pĂ„ sig ansvaret för att information, text, grafik, lĂ€nkar eller andra objekt som ingĂ„r i Produkten Ă€r kompletta eller korrekta. IObit lĂ€mnar inga garantier angĂ„ende skada som kan orsakas till följd av överföring av datavirus , maskar, time bomb, logic bomb eller andra liknande datorprogram. IObit frĂ„nsĂ€ger sig uttryckligen alla garantier eller representationer till auktoriserade anvĂ€ndare eller tredje part. VARAKTIGHETEN AV LAGSTADGAD GARANTIPERIOD SKALL BEGRÄNSAS TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. OAKTAT OVANSTÅENDE KAN DU HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT OCH LAND TILL LAND.

Beta-mjukvara: Om Produkten du har tagit emot klassificeras av IObit som en “Beta”-mjukvara, har du tillstĂ„nd att anvĂ€nda Produkten i utvĂ€rderingssyfte. Beta-mjukvaran TROS INNEHÅLLA FEL OCH DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED DENNA BETA TEST-LICENS ÄR ATT ERHÅLLA ÅTERKOPPLING ANGÅENDE MJUKVARANS UPPFÖRANDE OCH ATT IDENTIFIERA FEL. Du ombeds att skydda viktig data, vara försiktig samt att inte pĂ„ nĂ„got sĂ€tt förlita dig pĂ„ korrekt anvĂ€ndning eller fungerande av mjukvaran och/eller medföljande material. FÖREMÅL FÖR BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 4 OVAN, licenseras produkten ” i befintligt skick” och ”med alla fel” utan uttrycklig eller underförstĂ„dd garanti av nĂ„got slag. Hela risken för kvaliteten och fungerandet av Produkten ligger hos dig, och, om Produkten visar sig innehĂ„lla fel, stĂ„r du och inte IObit för alla reparationskostnader och servicekostnader.

Avsnitt 6. Ansvarsfriskrivning följdskador. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR IOBIT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, DATORFEL, HINDER I ARBETET ELLER ANDRA SKADOR, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

Avsnitt 7. BegrĂ€nsning av ansvar. IOBIT HAR INGET ANSVAR BETRÄFFANDE INNEHÅLLET AV PRODUKTEN ELLER NÅGON DEL DÄRAV, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER UTELÄMNANDEN DÄRI, ÄREKRÄNKNING, INTRÅNG I RÄTTIGHETER TILL PUBLICITET, INTEGRITET, VARUMÄRKESRÄTTIGHETER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, PERSONSKADA , FÖRLUST AV INTEGRITET, MORALISKA RÄTTIGHETER ELLER UTLÄMNANDE AV KONFIDENTIELL INFORMATION. IOBITS TOTALA ANSVAR SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA PRISET BETALAT FÖR PRODUKTEN.

Avsnitt 8. Exportkontroll. USA kontrollerar exporten av produkter och information. Du samtycker till att följa sÄdana restriktioner och inte exportera eller Äterexportera Produkten till lÀnder eller personer om det förbjuds enligt lagstiftning för exportkontroll. Genom att ladda ner Produkten, godkÀnner du att du inte befinner dig i ett land dÀr sÄdan export Àr förbjuden eller Àr en person eller juridisk person till vilken sÄdan export Àr förbjuden. Du Àr ansvarig för att du följer lokal lagstiftning angÄende import, export eller Äterexport av Produkten.

Avsnitt 9. Skatter. Du Àr ansvarig för betalning av all försÀljnings-, anvÀndnings- och liknande skatter relaterade till licensen av Produkten.

Avsnitt 10. Statliga anvÀndare. Om Produkten laddas ner av USA eller Ä USAs vÀgnar, av dess myndigheter och / eller hjÀlpmedel ("Amerikanska Regeringen") tillhandahÄlls det med begrÀnsade rÀttigheter. AnvÀndning, duplicering eller spridning av produkten av den Amerikanska Regeringen Àr föremÄl för begrÀnsningar som anges i Technical Data and Computer Software klausulen i DFARS och eventuella andra tillÀmpliga amerikanska lagar eller förordningar.

Avsnitt 11. UppsÀgning. Utan att det pÄverkar andra rÀttigheter, kan IObit sÀga upp detta Avtal om du bryter mot de villkor som anges hÀr. I sÄdant fall mÄste du förstöra alla kopior av produkten i din Àgo.

Avsnitt 112. AllmÀnna villkor. Om du bor i USA, ska villkoren i detta avtal regleras av lagarna i delstaten Kalifornien. Om du bor utanför USA skall villkoren i detta avtal regleras av lagarna i Hongkongs sÀrskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina. Om nÄgon bestÀmmelse i detta Avtal anses ogiltig av en domstol i en behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av den bestÀmmelsen inte pÄverka giltigheten av övriga bestÀmmelser i detta avtal, som skall förbli i full kraft och effekt. Inga undantag av villkor i detta Avtal ska betraktas som vidare eller fortsatt undantag frÄn sÄdant villkor eller annat villkor. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och IObit med betrÀffande denna transaktion. Eventuella Àndringar i detta avtal mÄste ske skriftligen och undertecknas av en behörig representant för IObit.

Avsnitt 13. Reklamationsbehandling. De flesta kundfrÄgor gÄr att lösa genom IObits online supportcenter (tillgÀnglig pÄ www.iobit.com/onlinefeedback.php) eller genom att ringa till vÄr kundtjÀnst pÄ det avgiftsfria telefonnumret som IObit har försett dig med. I fall dÀr IObit inte kan lösa ett klagomÄl pÄ ett tillfredsstÀllande sÀtt, förklarar det hÀr avsnittet hur pÄstÄenden kan lösas genom medling, skiljeförfarande eller rÀttegÄng. Den innehÄller ett skiljedomsavtal.

I detta avsnitt avser orden "du" och "IObit" alla moderbolag, dotterbolag, filialer eller relaterade personer eller enheter. Ordet "tvist" avser alla nuvarande eller framtida fordringar, tvister eller kontroverser som har att göra med den hÀr Produkten, det hÀr Avtalet, och den hÀr Reklamationsbehandlingen, med undantag för giltigheten, genomförbarheten eller omfattningen av skiljedomsavtalet. Ordet "tvist" inkluderar Àven men Àr inte begrÀnsat till (i) inledande krav, genfordran, genkÀromÄl och ansprÄk frÄn tredje part; (ii) fordringar som grundar sig pÄ avtal, krÀnkning, bedrÀgeri, lag, reglering, sedvanerÀtt och rÀttvisa; (iii) krav frÄn eller mot tredje part som anvÀnder eller tillhandahÄller produkt, tjÀnst eller förmÄn i samband med Avtalet; och (iv) tvister som uppkommer frÄn eller relaterar till annonser, kampanjer eller muntliga eller skriftliga uttalanden relaterade till Produkten. Du eller IObit fÄr inte sÀlja, överlÄta eller överföra en tvist.

Tvistmeddelande

Innan Àrendet gÄr till rÀttegÄng, medling eller skiljedom, Àr du och IObit överens om att skicka ett skriftligt meddelande (ett tvistmeddelande) till alla berörda parter, för att ge en möjlighet att lösa kravet informellt eller genom medling. GÄ in pÄ https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php för att se ett exempel pÄ ett tvistmeddelande. Tvistmeddelandet ska beskriva tvisten och ange vilken specifik ersÀttning som krÀvs.

Tvistmeddelanden till IObit ska innehÄlla ditt namn, din adress, namnet pÄ Produkten i frÄga, datumet Produkten köptes eller laddades ned, e-postadressen du tidigare angett till oss, och licenskoden IObit försÄg dig med, om nÄgon. Meddelandet ska skickas till customercare@iobit.com. Om tvisten gÄr vidare till skiljenÀmnd, kommer ÄtgÀrden som krÀvts i ett tvistmeddelande inte att meddelas till medlaren förrÀn efter medlarens dom.

Medling

I medling hjÀlper en neutral medlare parterna att lösa en tvist. Medlaren beslutar inte i mÄlet, utan hjÀlper parterna att nÄ en överenskommelse.

Innan medling ska du eller IObit skicka ett tvistmeddelande. Om du bor inom USA, kan du eller IObit inom trettio dagar efter tvistmeddelandet skickats eller mottagits överlĂ€mna Ă€rendet till JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), the American Arbitration Association (“AAA”) (1-800-778-7879, adr.org), eller annan överenskommen medlare för medling. Om du bor utanför USA, kan du kontakta IObit för information om potentiella medlare. IObit kommer att betala kostnaderna för medlaren.

All kommunikation relaterad till medling Àr konfidentiell, avvisas i domstol och Àr inte föremÄl för upptÀckt. Alla tillÀmpliga lagar om preskription kommer att frysas till avslutad medling.

Du eller IObit kan avbryta medlingen nÀrsomhelst. InlÀmnande eller underlÄtenhet att lÀmna in en ansökan till medling kommer inte att pÄverka dina eller IObits rÀttigheter enligt denna Reklamationsbehandling.

Skiljedom

Om du bor i USA, kan du eller IObit vÀlja att lösa eventuella ansprÄk genom skiljedom. Om du inte bor i USA, gÀller detta avsnitt om skiljedom inte dig. I enskild skiljedom avgörs tvisten av en neutral medlare.

Om skiljedom vÀljs av nÄgon part, har varken du eller IObit rÀtt att ta upp det mÄlet i domstol eller fÄ mÄlet prövat av en jury. Vidare kommer varken du eller IObit ha rÀtt att delta i egenskap av företrÀdare eller föra en grupptalan i Àrenden som Àr föremÄl för skiljedom. Skiljedomsförfaranden Àr i allmÀnhet enklare Àn de regler som gÀller i domstol, och upptÀckten Àr mer begrÀnsad. Medlarens beslut i ett skiljedomsförfarande Àr lika verkstÀllbara som domstolsbeslut och Àr föremÄl för mycket begrÀnsad granskning av domstol. Utöver vad som anges nedan, kommer skiljemannens beslut vara slutgiltigt och bindande. Andra rÀttigheter du eller IObit skulle ha i domstol kan inte garanteras vid skiljedom.

Inleda skiljedom

Innan skiljedom inleds ska du eller IObit först skicka ett tvistmeddelande. Tvister kommer att hĂ€nvisas till antingen JAMS eller AAA, enligt val av den part som valt skiljedom. Tvister kommer att lösas i enlighet med detta Skiljedomsavtal och den valda organisationens regler som gĂ€ller nĂ€r ansökan lĂ€mnas in, utom nĂ€r de reglerna strider mot detta Skiljedomsavtal. Om IObit vĂ€ljer organisation kan du vĂ€lja den andra inom trettio dagar efter att du meddelats IObits val. Kontakta JAMS eller AAA för att inleda en skiljedom eller för att fĂ„ mer information. Tvister kan ocksĂ„ hĂ€nvisas till en annan skiljedomsorganisation om du och IObit gör en skriftlig överenskommelse eller till en medlare som utses i enlighet med Avsnitt 6 av the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16 (“FAA”).

Du eller IObit kan annars vÀlja att medla vilken tvist som helst nÀrsomhelst om den inte har lÀmnats in i domstol och rÀttegÄng har inletts eller ett slutligt avgörande har angetts. Du eller IObit kan fördröja att tillÀmpa eller avstÄ frÄn att utöva sina rÀttigheter enligt det hÀr skiljedomsavtalet, inklusive rÀtten att medla en tvist, utan att avstÄ frÄn rÀtten att utöva eller genomdriva dessa rÀttigheter.

IObit kommer inte att vÀlja skiljedom för tvister som lÀmnats till domstol för mindre rÀttstvister sÄ lÀnge som tvisten Àr individuell och endast uppe i den domstolen.

BegrÀnsningar av skiljedomsavtal

Om nÄgon part vÀljer att begÀra skiljedom, kommer den tvisten medlas som ett enskilt fall. Tvister fÄr inte drivas som grupptalan, allmÀn talan via privat ombud eller via nÄgot annat rÀttsförfarande i vilket nÄgon av parterna agerar eller utger sig för att agera i egenskap av företrÀdare.

Medlarens behörighet Àr begrÀnsad till tvister mellan dig och IObit. MÄl fÄr ej slÄs ihop eller konsolideras om inte du och IObit kommer överens skriftligen. Skiljedomar och domar som bekrÀftar dem Àr endast giltiga i det specifika fallet och kan inte anvÀndas i andra mÄl förutom för att verkstÀlla domen. Utan hinder av andra bestÀmmelser och utan att avstÄ frÄn rÀtten att överklaga ett sÄdant beslut, om nÄgon del av dessa begrÀnsningar om skiljedom bedöms ogiltig eller inte kan verkstÀllas, kommer hela skiljedomsavtalet ogiltigförklaras (bortsett frÄn den hÀr meningen).

Skiljedomsförfaranden

Det hÀr skiljedomsavtalet styrs av FAA. Medlaren kommer att tillÀmpa tillÀmplig materiell rÀtt, preskriptioner och privilegier. Medlaren kommer inte att tillÀmpa nÄgra federala eller statliga civilprocessrÀttsliga regler och bevis i frÄga om bevis eller upptÀckt. Med förbehÄll för de begrÀnsningar i skiljedomsavtalet, kan skiljemannen döma samma domar som finns tillgÀngliga i en domstol. Skiljedomsförfarandet kommer vara konfidentiellt, men du kan meddela din tvist till en myndighet.

Om ditt krav Àr pÄ eller mindre, kan du vÀlja om skiljedomen kommer att genomföras enbart baserat pÄ dokument, genom telefonförhandlingar eller genom förhandlingar i person. Vid nÄgon parts begÀran kommer medlaren att ge en kort skriftlig förklaring till domen. Skiljedomen kommer att vara slutgiltig och bindande, med undantag för rÀtt att överklaga enligt FAA; dock, kommer varje part att ha trettio dagar pÄ sig att överklaga domen genom att meddela skiljedomsorganisationen och alla parter skriftligen. Organisationen kommer att utse en panel med tre medlare att besluta pÄ nytt, genom ett majoritetsbeslut som grundar sig pÄ skriftliga inlagor som beskriver delar av beslutet som invÀnds mot av nÄgon part. Domen kan tas upp i behörig domstol .

Vid önskemÄl kan skiljedomsförhandlingar i person genomföras i det federala domstolsdistrikt dÀr du bor.

Avgifter och kostnader för skiljedom

Du kommer att vara ansvarig för att betala din del av avgifterna för skiljedom (inklusive avgifter för att lÀmna in, administrativa avgifter, avgifter för förhandlingar och andra avgifter), men endast upp till det belopp som hade uppkommit om du tog upp mÄlet i en allmÀn domstol. IObit kommer att ansvara för eventuella ytterligare avgifter för skiljedom. Vid skriftlig förfrÄgan kan IObit övervÀga att i god tro göra en tillfÀllig betalning av arbitration kostnader i förvÀg eller betala för rimliga avgifter för en expert utsedd av skiljemannen för god sak.

Skiljedomar

Om skiljemannen har faststÀllt att ett högre belopp Àn IObits tidigare slutbud innan skiljedom ska betalas till dig, innehÄller skiljedomen: (i) pengar som du har rÀtt till, inte i nÄgot fall mindre Àn ; och (ii) skÀliga advokatarvoden och kostnader.

Din rÀtt att avvisa skiljedom

Du kan avvisa detta skiljedomsavtal genom att skicka ett meddelande om avslag till IObit genom: customercare@iobit.com. Ditt meddelande om avslag mÄste skickas inom 30 dagar efter din första nedladdning eller ditt köp av Produkten. Ditt meddelande om avslag mÄste ange att du avvisar skiljedomsavtalet och mÄste innehÄlla ditt namn, din adress, datumet dÄ du laddade ned eller köpte Produkten, namnet av Produkten, e-postadressen du tidigare angett till IObit och licenskoden IObit har försett dig med, om nÄgon. Om ditt meddelande om avslag uppfyller dessa krav, kommer detta skiljedomsavtal inte gÀlla dig, med undantag för tvister som Àr föremÄl för pÄgÄende rÀttegÄng eller skiljedom samtidigt som du skickar ditt meddelande om avslag. Avvisandet av detta skiljedomsavtal kommer inte att pÄverka dina andra rÀttigheter och ansvar under detta Avtal. Avvisandet av detta skiljedomsavtal kommer inte att pÄverka din möjlighet att anvÀnda Produkten.

FörlÀngning

Detta skiljedomsavtal kommer att fortleva efter upphÀvning av detta Avtal eller din licens att anvÀnda Produkten. Om nÄgon del av detta skiljedomsavtal, med undantag för det som anges i avsnittet BegrÀnsningar av skiljedomsavtal, anses ogiltigt eller inte kan verkstÀllas, kommer det inte att ogiltigförklara övriga delar av detta Skiljedomsavtal.

IObit anvÀnder cookies för att göra din upplevelse bÀttre.
Du godkÀnner vÄra cookies och vÄr personuppgiftspolicy vid fortsatt anvÀndande av vÄr webbplats.

GodkÀnn