Experte i

lĂžsninger til vedligeholdelse af PC

Sidst opdateret: 14. marts 2018

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne aftale vedrĂžrer fĂžlgende produkter: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IObit Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp,IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, og IObit Applock.

LĂŠs EULA til Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, og AMC Security

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE SAMT TILKNYTTEDE SOFTWARE KOMPONENTER, MEDIER, TRYKT MATERIALE ELLER ANDET RELATERET ELEKTRONISK MATERIALE (SAMLET BETEGNET SOM ’’PRODUKTET’’) IGENNEM OMHYGGELIGT FØR DU FORTSÆTTER MED AT DOWNLOADE OG INSTALLERE OVENSTÅENDE PROGRAMMER. FOR AT GENNEMFØRE DIN ORDRE PÅ PRODUKTET DU HAR ANMODET, BEDES DU FØRST ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT GØRE DETTE ELLER PÅ ANDEN VIS INSTALLERE, KOPIERE ELLER GØRE BRUG AF PRODUKTET, INDVILGER DU I AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DENNE AFTALE REPRÆSENTERER HELE AFTALEN VEDRØRENDE PRODUKTET MELLEM DIG OG IOBIT, OG DEN ERSTATTER ENHVER TIDLIGERE FORESLÅET AFTALE, OVERENSKOMST, REPRESENTATION ELLER FORSTÅELSE MELLEM AFTALEPARTERNE. DENNE AFTALE INDEHOLDER EN VOLDGIFTS BESTEMMELSE.

Sektion 1. Intellektuelle Ejendomsrettigheder. Produktet er beskyttet af gĂŠldende love vedrĂžrende ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Alle immaterielle rettigheder angĂ„ende produktet tilhĂžrer bĂ„de Talent International Limited d/b/a IObit (“IObit”) og dets datterselskaber. Endvidere tilhĂžrer alle rettigheder, inklusiv alle intellektuelle ejendomsrettigheder angĂ„ende det indhold som brug af produktet kan give adgang til, den respektive ejer af indholdet og kan vĂŠre beskyttet af gĂŠldende ophavsret eller andre immaterialretlige love og traktater. Denne aftale giver dig ingen ret til at bruge sĂ„dant indhold. Alle rettigheder som ikke er udtrykkeligt givet til dig er forbeholdt IObit. Du har kun licens til brug af produktet, produktet er ikke solgt til dig. Du mĂ„ ikke genskabe, publicere, transmittere, ĂŠndre, skabe afledte vĂŠrker fra, offentligt fremvise eller offentligt udfĂžre produktet. Det er forbudt at kopiere eller opbevare produktet pĂ„ anden vis end hvad der udtrykkeligt er givet tilladelse til i Sektion 2, uden forudgĂ„ende skriftlig tilladelse fra IObit.

Sektion 2. Licens Tilladelse og Ikke-tilladte Anvendelser. IObit giver dig hermed, under vilkÄrene og betingelserne i denne aftale, en begrÊnset, ikke-eksklusiv, ikke overdragelig og ikke underlicensbar licens til at bruge det antal af kopier af produktet, som du har betalt for pÄ det korresponderende antal af computere, som med gyldig licens-ret kÞrer pÄ en kopi af det operativsystem, som produktet var designet til, til din personlige brug eller til den interne forretningsbrug af dit selskab. Du mÄ skabe en enkel kopi af produktet til arkiveringsformÄl, som udelukkende mÄ bruges, nÄr det originale produkt ikke er i brug. Du mÄ ikke fjerne eller Êndre nogen ophavsretsnotits pÄ nogen kopier af produktet. Du mÄ ikke bruge produktet pÄ et computernetvÊrk eller tillade samtidig brug af produktet af mere end et individ. Du mÄ ikke leje, lease eller i Þvrigt overfÞre produktet. Hvis det ikke er tilladt ved lov, mÄ hverken foretage eller forsÞge reverse engineering, dekompilere, eller skille produktet ad. Enhver supplerende kode som IObit kan give dig i forbindelse med eventuelle supporttjenester indgÄet mellem aftaleparterne, skal opfattes som del af produktet og sÄdanne koder er derfor underlagt vilkÄrene og betingelserne i denne aftale. Du skal som bruger overholde alle gÊldende love og regler vedrÞrende brug af produktet.

PrÞve Version: Hvis du har modtaget, downloaded og/eller installeret en prÞveversion af produktet og hermed er blevet givet en evalueringslicens til produktet, mÄ du kun bruge produktet med evaluering for Þje og kun under den gÊldende evalueringsperiode, som lÞber fra datoen for fÞrste installation medmindre andet er angivet. Enhver anvendelse af produktet til andre formÄl eller udenfor den gÊldende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Sektion 3. Installering og skemalagte opgaver. Installeringsprocessen tager et par sekunder og mÄ ikke afbrydes, nÄr den er blevet pÄbegyndt. Ved at installere dette produkt, bekrÊfter du at lydlÞse installeringer mÄ blive gennemfÞrt for at optimere installationsprocessen. Produktet kan udtrÊkke filer, oprette og kÞre planlagte opgaver, springe prompt om brugerkontokontrol over, oprette og kÞre tjenester pÄ din computer. De skemalagte opgaver er sat til som standard og kan blive deaktiveret af dig nÄr som helt i produktets indstillinger. Produkttjenesterne kan kÞre i baggrunden for at levere opdateringer, automatiske tjenester, overvÄge ydeevnen og andre langvarige funktionaliteter. Disse tjenester starter automatisk, nÄr computeren starter og kan blive sat pÄ pause og genstartes. BemÊrk at programmet ikke kan kÞre korrekt, nÄr dets tjenester er sat pÄ pause eller er blevet stoppet.

Sektion 4. BegrĂŠnset Garanti. IObit garanterer og varetager, at produktet i alt vĂŠsentlighed vil virke og kĂžre i overensstemmelse med dets dokumentation i en periode pĂ„ tres (60) dage, fra den dato du accepterer vilkĂ„rene i denne aftale og gennemfĂžrer hentningen af produktet (Denne periode betegnes “Garantiperioden”). Denne begrĂŠnsede garanti gĂŠlder kun, hvis uoverensstemmelsen rapporteres til IObit under garantiperioden, og hvis IObit er i stand til at bekrĂŠfte uoverensstemmelsen. Den er ugyldig hvis produktets uoverensstemmelse skyldes uheld, misbrug, forkert anvendelse eller anden uhensigtsmĂŠssig brug af produktet. Ved brud pĂ„ garantien forbeholder IObit sig retten til at vĂŠlge, hvordan dette kompenseres enten (i) ved reparation eller udskiftning af produktet eller (ii) ved refundering hvor gĂŠldende af den vĂŠrdi, hvis nogen der blev betalt ved kĂžb af licens til produktet.

Sektion 5. Ansvarsfraskrivelse af Garanti. FORBEHOLDT BESTEMMELSERNE I OVENSTÅENDE SEKTION 4, BLIVER PRODUKTET LICENSERET PÅ EN “SOM DET ER OG FOREFINDES” OG “MED ALLE FEJL” BASIS UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER IMPLICIT GARANTI AF NOGEN SLAGS. DEN FULDE RISIKO MED HENSYN TIL PRODUKTETS KVALITET OG PRÆSTATION LIGGER HOS DIG, OG SKULLE PRODUKTET VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, ER DET DIG OG IKKE IOBIT, DER PÅTAGER SIG DEN FULDE PRIS FOR ENHVER NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, FRASKRIVER IOBIT SIG ALLE ANDRE GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTET, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE TREDJEMANDS RETTIGHEDER OG EGNETHED FOR BESTEMTE FORMÅL. ENDVIDERE, HVERKEN GARANTERER ELLER PÅTAGER IOBIT SIG ANSVARET FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN INFORMATION, TEKST, GRAFIK, LINKS ELLER ANDRE ELEMENTER, SOM PRODUKTET INDEHOLDER. IOBIT GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL NOGEN SKADE, DER KAN FORÅRSAGES VED TRANSMISSION AF EN COMPUTERVIRUS, ORM, SOFTWARE TIDSBOMBE, LOGISK BOMBE ELLER ANDRE SÅDANNE COMPUTERPROGRAMMER. IOBIT FRASKRIVER SIG ENDVIDERE UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI ELLER REPRÆSENTATION FOR AUTORISEREDE BRUGERE ELLER FOR ENHVER TREDJEPART. LÆNGDEN AF ENHVER LOVMÆSSIGT PÅKRÆVET GARANTIPERIODE SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL LÆNGDEN EFTER VILKÅRENE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. UAGTET FOREGÅENDE, KAN DU HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND TIL LAND.

Beta Software: Hvis produktet, som du har modtaget, er blevet identificeret af IObit som “Beta”-software, mĂ„ du kun bruge produktet for at teste det. Beta software MENES AT INDEHOLDE FEJL OG DET PRIMÆRE FORMÅL MED DENNE BETA TESTNINGSLICENS ER AT OPNÅ FEEDBACK PÅ SOFTWARENS PRÆSTATION OG AT IDENTIFICERE FEJL OG MANGLER. Det anbefales, at du sikrer vigtige data, er forsigtig og ikke pĂ„ nogen mĂ„de fĂŠster lid til den korrekte funktion eller prĂŠstation af softwaren og/eller medfĂžlgende materialer. FORBEHOLDT BESTEMMELSERNE I OVENSTÅENDE SEKTION 4, BLIVER PRODUKTET licenseret pĂ„ en “som det er og forefindes” og “med alle fejl” basis, uden nogen udtrykkelig eller implicit garanti af nogen slags. Den fulde risiko med hensyn til produktets kvalitet og prĂŠstation ligger hos dig, og skulle produktet vise sig at vĂŠre defekt, er det dig og ikke IObit, der pĂ„tager sig den fulde pris for enhver nĂždvendig service eller reparation.

Ansvarsfraskrivelse af fþlgeskader. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL IOBIT VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER AF ENHVER ART, SOM OPSTÅR VED BRUG AF PRODUKTET ELLER VED MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PRODUKTET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, COMPUTERFEJL, ARBEJDSSTOP ELLER ANDRE SKADER, SELV HVIS SELSKABET ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA NOGLE STATER OG LANDE IKKE TILLADER FRASKRIVELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF ANSVARET FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, GÆLDER DEN OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE DIG.

Section 7. Begrénsning af Ansvar. IOBIT SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG MED HENSYN TIL INDHOLDET AF PRODUKTET ELLER NOGEN DELE DERAF, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FEJL ELLER MANGLER I PRODUKTET, INJURIER, OVERTRÆDELSER AF EN PERSONS RET TIL NAVN OG BILLEDE, PRIVATLIV, VAREMÆRKERETTIGHEDER, DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONLIG SKADE, TAB AF PRIVATLIV, MORALSKE RETTIGHEDER ELLER OFFENTLIGGØRELSEN AF FORTROLIG INFORMATION. IOBITS TOTALE ANSVAR SKAL ALDRIG OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS BETALT FOR PRODUKTET.

Sektion 8. Eksportkontrol. USA kontrollerer eksporten af produkter og information. Du accepterer at efterkomme sÄdanne restriktioner og ikke at eksportere eller re-eksportere produktet til lande eller personer under forbud af eksport-kontrollove. Ved at downloade produktet medgiver du, at du ikke er i et land, hvor sÄdan eksport er forbudt eller er en person eller juridisk person til hvem, sÄdan eksport er forbudt. Du er ansvarlig for at overholde dit lokale retsomrÄdes love vedrÞrende importen, eksporten og re-eksporten af produktet.

Sektion 9. Skat. Du er ansvarlig for at betale enhver salgs-, brugs- eller lignende skat eller afgift vedrĂžrende licensen til produktet.

Sektion 10. Statslige brugere. Hvis produktet bliver downloadet af eller pĂ„ vegne af USA, dets myndigheder og/eller organer (Samlet betegnelse, “USAs Regering”), bliver det stillet til rĂ„dighed med begrĂŠnsede rettigheder (“Restricted Rights”). Brugen, dublikeringen eller offentliggĂžrelse af produktet af USAs regering er underlagt de restriktioner som fremgĂ„r af Rights in Technical Data and Computer Software klausulen i DFARS og alle relaterede amerikanske love og regler.

Sektion 11. OphÞr. IObit forbeholder sig retten til at ophÊve denne aftale, hvis du ikke formÄr at overholde de angivne vilkÄr og betingelser i denne aftale. I sÄdanne tilfÊlde, skal du destruere alle kopier af produktet i din besiddelse.

Sektion 12. Generelle VilkÄr. Hvis du bor i USA, er vilkÄrene i denne aftale underlagt lovgivningen i staten Californien. Hvis du bor andre steder end i USA, er vilkÄrene i denne aftale underlagt lovgivningen i Folkerepublikken Kinas sÊrlige administrative region Hongkong. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale bliver fundet ugyldig af en domstol med den nÞdvendige juridiske kompetence, skal bedÞmmelsen ikke pÄvirke gyldigheden af de Þvrige bestemmelser i denne aftale. Disse skal forblive fuldt ud gÊldende. Intet frafald af noget vilkÄr i denne aftale skal fortolkes som et videre eller fortsat frafald af sÄdant et vilkÄr eller nogle andre vilkÄr. Denne aftale udgÞr hele aftalen mellem dig og IObit med hensyn til denne transaktion. Enhver Êndring af denne aftale skal foretages skriftligt og underskrives af en autoriseret reprÊsentant for IObit.

Sektion 13. TvistlÞsning. De fleste kunders bekymringer kan lÞses gennem IObits online support center (tilgÊngeligt via www.iobit.com/onlinefeedback.php) eller ved at ringe til vores kundeserviceafdeling pÄ det gratisnummer som IObit har givet dig. I det tilfÊlde IObit ikke tilfredsstillende kan lÞse din klage, forklarer denne sektion, hvordan tvister kan blive lÞst gennem mediation, voldgift eller retssager. Den indeholder en bestemmelse om voldgift.

I denne sektion inkluderer ordene “dig” og “IObit” ethvert moderselskab, datterselskab og sĂžsterselskab eller dertilhĂžrende personer eller juridiske personer. Ordet “tvist” betyder ethvert nuvĂŠrende eller fremtidigt krav, bestridelser eller kontroverser i forbindelse med produktet, denne aftale og denne TvistlĂžsnings-bestemmelse, med undtagelse af gyldigheden, eksigibiliteten eller omfanget af voldgiftsbestemmelsen. Ordet “tvist” indbefatter desuden men er ikke begrĂŠnset til: (i) indledende krav, modkrav, krydskrav og tredjeparts krav; krav baseret pĂ„ en kontrakt, erstatning, svindel, vedtĂŠgt, regulering, lov, retspraksis eller equity; (ii) krav fra eller imod en hvilken som helst tredjeparts brug eller levering af et hvilket som helst produkt, service eller fordel i forbindelse med Aftalen; og (iii) Krav der opstĂ„r af eller relaterer til reklamer, promoveringer eller mundtlige eller skriftlige erklĂŠringer relateret til Produktet. Du og IObit mĂ„ ikke sĂŠlge, tildele eller overfĂžre en tvist.

Afsendelse af Kravsvarsel

FÞr du indleder en retssag, mediation eller voldgift, medgiver du og IObit at sende et skriftligr varsel (et kravsvarsel) til hver part mod hvem et krav er rettet, for at skabe muligheden for at lÞse tvisten uformelt gennem mediation. GÄ til https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php for at se et eksempel pÄ et kravsvarsel. Kravsvarslet skal beskrive tvisten og fastslÄ den krÊvede erstatning.

Varsel til IObit skal inkludere dit navn, adresse, navnet pÄ det Produkt tvisten gÊlder, kÞbsdatoen eller downloads-datoen af Produktet, den email som du tidligere har givet os, hvis nogen, og den licenskode IObit har givet dig, hvis nogen. Varslet skal sendes til customercare@iobit.com. Hvis tvisten fortsÊtter til voldgift, vil belÞbet pÄ en eventuel erstatning krÊvet i kravsvarslet ikke blive afslÞret til voldgiftsmanden, indtil efter voldgiftsmanden har afsagt en dom.

Mediation

I forhold til mediation vil en upartisk mÊgler hjÊlpe parterne med at opnÄ enighed omkring en tvist. MÊgleren trÊffer ikke beslutning om tvisten, men hjÊlper parterne med at nÄ frem til en aftale.

FĂžr pĂ„begyndelse af mediation, skal du eller IObit fĂžrst sende et kravsvarsel. Hvis du bor i USA, kan du eller IObit inden for tredive dage efter at have sendt eller modtaget en kravsvarsel indsende tvisten til JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), ‘American Arbitration Association (“AAA”) (1-800-778-7879, adr.org, eller en anden fĂŠlles bestemt mĂŠgler til mediation. Hvis du bor uden for USA, kan du kontakte IObit for information omkring potentielle mĂŠglere. IObit vil betale udgifterne til en mĂŠgler.

Al mediationrelateret kommunikation er fortrolig, ikke accepteret i retten og ikke emne for opdagelse. Alle anvendelige forÊldelsesregler bliver sat pÄ pause indtil mediationens afslutning.

BĂ„de du og IObit kan pĂ„ et hvilket som helst tidspunkt afslutte mediationen. Indberetningen eller manglen deraf af en tvist til mediation vil ikke have indflydelse pĂ„ dine eller IObit’s rettigheder under denne tvistlĂžsningsbestemmelse.

Voldgift

Hvis du bor i USA, kan dig eller IObit vĂŠlge at lĂžse enhver tvist ved voldgift. Hvis du ikke bor i USA, gĂŠlder denne voldgift undersektion ikke dig. Ved voldgift bliver tvister afgjort af en upartisk voldgiftsdommer.

Hvis voldgift bliver valgt af én part, har hverken dig eller IObit ret til at retsforfÞlge tvisten ved en domstol eller til at have en nÊvningesag vedrÞrende den tvist. Endvidere har hverken du eller IObit ret til at deltage i en reprÊsentativ kapacitet eller som medlem af nogen gruppe vedrÞrende nogen tvist underlagt voldgift. Voldgiftsprocessen er generelt simplere end de regler, der gÊlder ved domstolene, og sagens forberedende fase er mere begrÊnset. Voldgiftsdommerens kendelser er lige sÄ fuldbyrdelige som enhver dom og er underlagt en meget begrÊnset retslig prÞvelse ved domstolene. Undtagen hvad der fremgÄr nedenfor, er voldgiftsdommerens kendelser bindende og endelige. Andre rettigheder som du eller IObit ville have ved en domstol er muligvis ikke tilgÊngelige ved voldgift.

PĂ„begyndelse af voldgift

FĂžr begyndelse pĂ„ voldgift skal du eller IObit fĂžrst sende et kravsvarsel. Tvisten vil blive refereret til enten JAMS eller AAA som bestemt af den part, som vĂŠlger voldgift. Tvister vil blive afgjort i henhold til denne voldgiftsbestemmelse og den valgte organisations regler, som er gĂŠldende pĂ„ det givne tidspunkt tvisten er indgivet, undtaget hvis disse regler er i konflikt med denne voldgiftsbestemmelse. Hvis IObit vĂŠlger organisation, kan du vĂŠlge en anden inden for tredive dage efter modtagelse af varsel af IObit’s valg. Kontakt JAMS eller AAA for at begynde en voldgift eller for anden information. Tvisten kan ogsĂ„ blive henvist til en anden voldgifts organisation, hvis du og IObit aftaler sĂ„ledes skriftligt eller til en voldgiftsmand udpeget i henhold til sektion 6 af ‘the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16 (the “FAA”).

Du eller IObit kan ellers vÊlge at afgÞre et hvilket som helst tvist pÄ et hvilket som helst tidspunkt, medmindre der er blevet fremlagt i retten og en retssag er begyndt eller den endelige domsafsigelse er pÄbegyndt. BÄde du og IObit kan forsinke hÄndhÊvelsen eller ikke gÞre brug af rettigheder under denne voldgiftsbestemmelse, inklusiv retten til at afgÞre en tvist ved voldgift, uden at give afkald pÄ retten til at gÞre brug af eller hÄndhÊve disse rettigheder.

IObit vil ikke vÊlge voldgift for en hvilken som helst tvist, som du fremsÊtter ved en smÄkravs domstol, sÄ lÊnge at tvisten er individuelt og verserende kun i den domstol.

BegrĂŠnsninger af voldgift

Hvis en af parterne vÊlger at lÞse en tvist ved voldgift, vil denne tvist blive afgjort pÄ et individuelt grundlag. Der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan lÞses ved voldgift som et gruppesÞgsmÄl eller pÄ et grundlag, som involverer nogen tvist som pÄstÄs bragt i en reprÊsentativ kapacitet pÄ vegne af offentligheden eller andre licenshavere eller andre personer i lignende situationer.

Voldgiftsdommerens autoritet er begrÊnset til tvisten mellem dig og IObit alene. Tvister kan ikke sammenlÊgges eller konsolideres, medmindre du og IObit opnÄr skriftlig enighed. En gunstig voldgiftskendelse, og enhver afgÞrelse der bekrÊfter den, gÊlder kun den specifikke tvist og kan ikke bruges i nogen anden sag udover for at fuldbyrde voldgift afgÞrelsen. Uanset alle andre bestemmelser og uden at give afkald pÄ retten til at appellere sÄdan en kendelse, sÄ vil hele voldgiftsbestemmelsen (foruden denne sÊtning) tilsidesÊttes, hvis en hvilken som helst del af disse begrÊnsninger af voldgift bliver vurderet ugyldig eller uhÄndhÊvelig.

Voldgift Procedure

Denne voldgiftsbestemmelse er reguleret af FAA. Voldgiftsdommeren vil anvende gĂŠldende materiel lovgivning, forĂŠldelsesregler og privilegier. Voldgiftsdommeren vil ikke anvende nogen fĂžderale eller statslige civil procesretlige regler i forbindelse med sagens beviser og oplysning. Med de undtagelser nĂŠvnt i begrĂŠnsninger af voldgift, kan voldgiftsdommeren herudover tildele enhver oprejsning tilgĂŠngelig ved domstolene. Voldgiftssagen vil vĂŠre fortrolig, men du kan underrette enhver statslig autoritet om dit krav.

Hvis dit krav er 10.000 $ USD eller mindre, kan du vÊlge hvorvidt voldgiftssagen skal fÞres alene pÄ baggrund af dokumenter, gennem en telefonisk hÞring, eller ved en personlig hÞring. Ved én af parternes forespÞrgsel, vil voldgiftsdommeren give en skriftlig forklaring af kendelsen. Voldgiftsdommerens kendelse vil vÊre bindende og endelig, med undtagelse af eventuelle appel rettigheder som fremgÄr af FAA; dog, vil alle parter have tredive dage til at appellere kendelsen, ved at underrette voldgiftsinstituttet og alle parter skriftligt. Instituttet vil udpege et panel bestÄende af tre voldgiftsdommere, som pÄny afgÞr, ved simpel majoritet baseret pÄ skriftlige indsendelser, ethvert aspekt af kendelsen som den ene eller anden part har indsigelser mod. Dom om fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen kan opnÄs ved enhver domstol, der har kompetence hertil.

Efter dit Ăžnske kan enhver personlig voldgiftshĂžring finde sted i det fĂžderale juridiske distrikt, hvor du har bopĂŠl.

Voldgift gebyrer og omkostninger

Du er ansvarlig for at betale din del af alle voldgiftsgebyrer (herunder ansÞgning, administrative, hÞring og andre gebyrer), men kun op til den mÊngde af ansÞgningsgebyrer, som du ville have efterkommet, hvis du havde bragt tvisten ved en almindelig domstol. IObit er ansvarlig for eventuelle ekstra voldgiftsgebyrer. Ved din skriftlige anmodning, vil IObit i god tro overveje at give et midlertidigt betalingsforskud pÄ din del af ethvert voldgiftsgebyr, eller at betale for de rimelige gebyrer til en ekspert udpeget af voldgiftsdommeren til et godt formÄl.

Gunstige Voldgift Kendelser

Hvis voldgiftsdommeren afgĂžrer sagen til din fordel, for et belĂžb stĂžrre end noget endeligt tilbud fra IObit afgivet fĂžr voldgiftssagen, vil voldgiftsdommerens kendelse inkludere: (i) alle penge du har ret til, men aldrig mindre end 2.000 $ USD; og (ii) ethvert rimeligt gebyr og omkostning afholdt til advokater.

Din ret til at afvise voldgift

Du kan afvise denne voldgiftsbestemmelse ved at sende et afvisningsvarsel til IObit til: customercare@iobit.com. Dit afvisningsvarsel skal vÊre afsendt inden for 30 dage efter din fÞrste hentning eller kÞb af produktet. Dit afvisningsvarsel skal anfÞre, at du afviser voldgiftsbestemmelsen og skal indeholde dit navn, adresse, datoen for hentningen eller kÞbet af produktet, navnet pÄ produktet, den emailadresse du tidligere har oplyst til IObit, hvis nogen, og den licens kode IObit har givet dig, hvis nogen. Hvis dit afvisningsvarsel opfylder disse krav, vil voldgiftsbestemmelsen ikke gÊlde for dig bortset fra eventuelle tvister, som verserer ved domstolene eller ved voldgift pÄ det tidspunkt, du sender dit afvisningsvarsel. Afvisningen af denne voldgiftsbestemmelse pÄvirker ikke dine Þvrige rettigheder eller pligter, som fÞlger af denne aftale. Afvisning af denne voldgiftsbestemmelse pÄvirker ikke din evne til at bruge produktet.

FortsĂŠttelse

TvistlÞsnings bestemmelsen vil fortsÊtte efter ophÞret af denne kontrakt eller din licens til at bruge produktet. Hvis nogen del af denne tvistlÞsningsbestemmelse, med undtagelse af dem som allerede er nÊvnt i begrÊnsninger af voldgiftsbestemmelsen ovenfor, bliver fundet ugyldig eller uhÄndhÊvelig, vil det ikke gÞre de Þvrige dele af denne tvistlÞsningbestemmelse ugyldig.

IObit bruger cookies for at forbedre indholdet og sikre, at du fÄr den bedste oplevelse pÄ vores hjemmesider. For at gennemse vores hjemmesider mÄ du acceptere vores privatlivspolitik.

Jeg accepterer