Privé, veilige, gratis toegang tot wereldwijde inhoud in 10x bliksemsnelheid met  iTop VPN  in één klik. Krijg het nu

Expert in Optimalisatie-

en Beveiligingssoftware

Dit is slechts een vertaalde versie. Maak gebruik van de originele Engelse versie voor juridische referentie.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Deze overeenkomst geldt voor de volgende producten: Advanced SystemCare, Smart Defrag, IObit Uninstaller, MacBooster, Start Menu 8, Protected Folder, IObit Software Updater, Random Password Generator, IObit Unlocker, WinMetro, iFreeUp, IObit Undelete, AMC Cleaner, IObit SysInfo, en IObit Applock.

Lees de gebruikersovereenkomsten voor Driver Booster, Advanced SystemCare Ultimate, IObit Malware Fighter, en AMC Security

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOOR U VERDER GAAT MET HET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN HET BOVENSTAAND GEÏDENTIFICEERDE SOFTWARE PROGRAMMA EN EVENTUELE BIJBEHORENDE SOFTWARE ONDERDELEN, MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN OF ANDERE VERWANTE ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE (GEZAMENLIJK, HET “PRODUCT”). OM UW BESTELLING VOOR HET PRODUCT DAT U HEEFT OPGEVRAAGD TE VOLTOOIEN, MOET U EERST AKKOORD GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR DIT TE DOEN, OF ANDERSZINS TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT, ACCEPTEERT U ZICH AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE HOUDEN. DEZE OVEREENKOMST VORMT DE GEHELE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PRODUCT TUSSEN U EN IOBIT, EN HET VERVANGT ENIGE EERDERE VOORSTELLEN, OVEREENKOMSTEN, VERTEGENWOORDIGING, OF BEGRIP TUSSEN DE PARTIJEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN ARBITRALE BEPALING.

Sectie 1. Intellectuele eigendomsrechten. Het Product is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, en alle intellectuele eigendomsrechten van en naar het product behoren toe aan de Apperience Corporation dat zaken doet als IObit ("IObit") en haar dochterondernemingen. Verder zijn alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en tot de inhoud die toegang kan worden verkregen door het gebruik van het Product eigendom van de betreffende eigenaar en kan worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Deze overeenkomst verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan IObit. Het Product wordt alleen in licentie gegeven aan u, niet verkocht. Je mag niet reproduceren, publiceren, verzenden, wijzigen, afgeleide werken creëren van, publiekelijk tonen, of in het openbaar het Product uitvoeren. Het kopiëren of het opslaan van het Product anders dan uitdrukkelijk toegestaan in paragraaf 2 hieronder, is verboden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van IObit heeft verkregen.

Sectie 2. Licentieverlening en Verboden Gebruik. IObit verleent u hierbij, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om het Product te gebruiken op het aantal computer waarvoor u betaald heeft, die gebruik maakt van een geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem waarvoor het product is ontworpen, voor persoonlijk gebruik of voor intern zakelijk gebruik van uw bedrijf. U mag een enkele kopie van het Product voor archiveringsdoeleinden maken en kan een dergelijke kopie alleen gebruiken als het origineel niet in gebruik is. U mag auteursrechtelijke kennisgevingen op alle kopieën van het Product niet verwijderen of veranderen. U mag het product niet gebruiken op een computernetwerk of toestaan dat er gelijktijdig gebruik gemaakt wordt van het Product door meer dan één persoon. U mag het Product niet verhuren, leasen of anderszins overdragen. Tenzij toegestaan door de wet, mag u het Product niet omgekeerd engineering, de-compileren of demonteren of een poging daar toe doen. Alle eventuele aanvullende codes die IObit u kunt geven in verband met ondersteunende diensten tussen de overeengekomen partijen, worden beschouwd als onderdeel van het product en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van het Product.

Proefversie: Als u een proefversie van het product hebt ontvangen, gedownload en / of geïnstalleerd en hierbij een evaluatielicentie voor het product hebt verkregen, mag u het product alleen gebruiken voor evaluatie en alleen tijdens de enige toepasselijke evaluatieperiode, tenzij anders aangegeven vanaf de datum van de eerste installatie. Elk gebruik van het product voor andere doeleinden of buiten de toepasselijke beoordelingsperiode is strikt verboden.

Sectie 3. Installatie en Ingeplande Taken. De installatie duurt enkele seconden en eenmaal gestart kan deze niet worden afgebroken. Wanneer u dit product installeert, gaat u akkoord dat stille installatie wordt uitgevoerd voor een gestroomlijnd installatieproces. Het programma kan bestanden uitpakken, geplande taken aanmaken en uitvoeren, User Account Control prompt overslaan, en services op uw computer creëren en uitvoeren. Geplande taken zijn standaard ingeschakeld en kunnen te allen tijde, handmatig uitgeschakeld worden in de instellingen. Product services kunnen op de achtergrond draaien voor updates, automatische diensten, prestatie monitoring en andere continue functionaliteiten. Deze services kunnen automatisch gestart worden bij het opstarten van de computer, kunnen gepauzeerd en opnieuw gestart worden, maar het programma zal niet naar behoren werken als services gepauzeerd of afgebroken worden.

Sectie 4. Beperkte garantie. IObit garandeert en verklaart dat het product substantieel zal voldoen aan en werken in overeenstemming met de documentatie voor een periode van zestig (60) dagen na de datum waarop u de voorwaarden van deze overeenkomst accepteert en de download van het Product (“Garantieperiode”) voltooit. Deze beperkte garantie geldt alleen als de afwijkingen worden gerapporteerd aan IObit tijdens de garantieperiode en als IObit in staat is om de aanzienlijke non-conformiteit te bevestigen. Het vervalt als de non-conformiteit van het product het resultaat is van een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, of oneigenlijk gebruik van het Product. De exclusieve remedie voor schending van deze garantie bestaat, naar keuze van IObit's, uit ofwel (i) de reparatie of vervanging van het product; of (ii) een terugbetaling van de prijs, indien van toepassing, die u besteed aan de Product licentie.

Sectie 5. Garantie Disclaimer. ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 4 HIERBOVEN, WORDT DE PRODUCT LICENTIE UITGEGEVEN OP EEN “ZOALS HET IS" EN "MET ALLE FOUTEN" BASIS ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT IS MET U, EN MOCHT HET PRODUCT DEFECT BLIJKEN, U EN NIET IOBIT NEEMT ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF REPARATIE OP U. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IOBIT VERWERPT ALLE ANDERE GARANTIE OP HET PRODUCT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VERDER GEEFT IOBIT GEEN GARANTIE EN NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF ANDERE ONDERDELEN IN HET PRODUCT. IOBIT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET RESPECT TOT SCHADE DIE DOOR HET DOORGEVEN VAN EEN COMPUTERVIRUS, WORM, TIME BOMB, LOGIC BOMB, OF EEN ANDERE DERGELIJKE COMPUTERPROGRAMMA KAN WORDEN VEROORZAAKT. IOBIT VERWERPT VERDER ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING NAAR GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS OF EEN DERDE PARTIJ. DE DUUR VAN DE WETTELIJK-VERPLICHT GARANTIEPERIODE IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIE. DESALNIETTEMIN HEEFT U MOGELIJK NOG ANDERE RECHTEN, DIT KAN VARIËREN PER STAAT EN PER LAND. Beta-software: Als het product dat u hebt ontvangen, door IObit is geïdentificeerd als "Beta" -software, kunt u het product voor het testen gebruiken. De Beta-software kan tekortkomingen bevatten. Een primair doel van deze BETA TEST LICENTIE IS OM FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE EN OM DEFECTEN TE IDENTIFICEREN. U wordt geadviseerd belangrijke gegevens te waarborgen, voorzichtig te zijn en op geen enkele wijze te vertrouwen op de correcte werking of prestatie van software en / of begeleidende materialen. ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN SECTIE 4 HIERBOVEN, wordt het product gelicentieerd op een "als is" en "met alle fouten" basis zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van het product is bij u, en als het product defect blijkt, nemen u en niet IObit de volledige kosten van alle benodigde onderhoud of reparatie aan.

Sectie 6. Disclaimer van gevolgschade. IN GEEN GEVAL ZAL IOBIT AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR BIJKOMENDE OF INCIDENTELE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET ONVERMOGEN OM HET PRODUCT GOED TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, COMPUTER FOUTEN, WERKONDERBREKING OF ENIGE ANDERE SCHADE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN EN LANDEN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE UITSLUITEN, KAN DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Sectie 7. Beperking van de aansprakelijkheid. IOBIT IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN HET PRODUCT OF EEN DEEL ERVAN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN OF OMISSIES DAARIN GESTELD, SMAAD, SCHENDINGEN VAN DE PUBLICITEIT, PRIVACY, MERKRECHTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, MORELE RECHTEN OF DE OPENBAARMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE. IOBIT’S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID IS IN GEEN GEVAL MEER DAN DE WERKELIJKE PRIJS VOOR HET PRODUCT BETAALD.

Sectie 8. Export Controle. De Verenigde Staten regelt de export van producten en informatie. U stemt ermee in om te voldoen aan dergelijke beperkingen en het Product niet te exporteren of opnieuw te exporteren naar verboden landen of personen onder de exportcontrole wetten. Door het product te downloaden, gaat u ermee akkoord dat u zich niet in een land bevindt waar zulke export verboden is of een persoon of entiteit bent die het verboden wordt zulke export te ondernemen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw plaatselijke rechtsgebied met betrekking tot de invoer, uitvoer of wederuitvoer van het Product.

Sectie 9. Belastingen. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle verkopen, gebruiken en soortgelijke belastingen in verband met de licentie van het product.

Sectie 10. Overheid Gebruikers. Als het product wordt gedownload door of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en / of hulpmiddelen ("Amerikaanse overheid"), wordt het geleverd met Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in de Rechten in Technische Gegevens en Computersoftware clausule van DFARS en andere aanverwante toepasselijke Amerikaanse wetten of regelgeving.

Sectie 11. Beëindiging. Zonder vooroordelen naar alle andere rechten kan IObit deze overeenkomst beëindigen indien u niet voldoet aan de voorwaarden en hierin uiteengezette voorwaarden. In een dergelijk geval dient u alle exemplaren van het Product in uw bezit te vernietigen.

Sectie 12. Algemene Voorwaarden. Als u woont in de Verenigde Staten, zullen de voorwaarden van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van de staat Californië. Als u buiten de Verenigde Staten woont, zullen de voorwaarden van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van de Hong Kong Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst hebben, die zullen volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze overeenkomst wordt geacht een verdere of blijvende afstand van dergelijke termijn of enige andere termijn. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en IObit met betrekking tot deze transactie. Eventuele wijzigingen in deze overeenkomst moeten schriftelijk worden ingediend, en door een gemachtigde van IObit worden ondertekend.

Sectie 13. Claims Resolutie. De meeste problemen bij de klant kunnen worden opgelost door middel van IObit's online support center (beschikbaar op www.iobit.com/nl/onlinefeedback.php) of door te bellen naar onze klantendienst op het gratis nummer dat IObit u heeft verstrekt. In het geval dat IObit niet in staat is om een klacht naar uw tevredenheid op te lossen, wordt in dit gedeelte uitgelegd hoe claims kunnen worden opgelost door middel van bemiddeling, arbitrage of geschillen. Het omvat een arbitrage-bepaling.Voor dit onderdeel, de woorden "u" en "IObit" omvatten alle moederbedrijven, dochtermaatschappijen, filialen of verbonden personen of entiteiten. Het woord "claim": elke huidige of toekomstige vordering, geschil of controverse met betrekking tot het Product, deze overeenkomst, en deze Claims resolutie bepaling, behalve voor de geldigheid, afdwingbaarheid of omvang van de arbitrage bepaling. Het woord "claim" omvat ook, maar is niet beperkt tot: (i) de eerste vorderingen, tegen-vorderingen, cross-claims en aanspraken van derden; (ii) claims op basis van contract, onrechtmatige daad, fraude, statuten, regelgeving, common law en het eigen vermogen; (iii) de vorderingen door of tegen derden door het gebruiken of het verstrekken van een product, dienst of voordeel in verband met de overeenkomst; en (iv) claims die voortvloeien uit of verband houden met reclame, promoties of mondelinge of schriftelijke verklaringen met betrekking tot het Product. U of IObit mag een claim niet verkopen, toewijzen of overdragen.

Het verzenden van een Claim Bericht

Vóór het begin van een rechtszaak, bemiddeling of arbitrage, stemmen u en IObit in een schriftelijke mededeling (aankondiging van een claim) te sturen naar elke partij tegen wie een vordering wordt beweerd, om een kans te bieden de vordering informeel of via bemiddeling op te lossen. Ga naar https://www.iobit.com/en/sampleclaim.php voor een voorbeeld van een claim kennisgeving. De claim aankondiging moet de vordering en de specifieke eisen omschrijven.

Kennisgeving aan IObit moet de volgende zaken bevatten; uw naam, adres, de naam van het product in kwestie, de datum van downloaden of aankoop van het product, het e-mailadres dat u eerder aan ons verstrekte, indien aanwezig, en de licentiecode die IObit u heeft verstrekt, indien mogelijk. De aankondiging dient te worden verzonden naar customercare@iobit.com. Als de claim overgaat tot arbitrage, zal het bedrag geëist in een claim kennisgeving niet bekend gemaakt worden aan de bemiddelaar tot na de uitspraak door de bemiddelaar.

Bemiddeling

In een bemiddelingsprocedure, helpt een neutrale bemiddelaar de partijen met het oplossen van een claim. De bemiddelaar bepaalt de claim niet, maar helpt de partijen overeenstemming te bereiken.

Voor het begin van bemiddeling, moet u of IObit eerst een aankondiging van de claim sturen. Als u in de Verenigde Staten woont, kunt u binnen dertig dagen na het verzenden of ontvangen van een claim aankondiging, de claim indienen bij JAMS (1-800-352-5267, jamsadr.com), de American Arbitration Association ("AAA" submit ) (1-800-778-7879, adr.org), of een andere onderling overeengekomen bemiddelaar, voor bemiddeling. Als u buiten de Verenigde Staten woont, kunt u contact opnemen met IObit voor informatie over potentiële bemiddelaars. IObit betaalt de kosten van de bemiddelaar.

Alle bemiddeling-gerelateerde communicatie zijn vertrouwelijk, niet-ontvankelijk in de rechtbank en niet onderworpen aan ontdekkingen. Alle van toepassing zijnde statuten van beperking zullen worden verlengd tot beëindiging van de bemiddeling.

Zowel u of IObit kunnen de bemiddeling op elk moment beëindigen. Het indienen of het mislukken om claim in te dienen heeft geen invloed op uw rechten of IObit’s rechten onder deze Claim Resolutie bepaling.

Arbitrage

Als je in de Verenigde Staten woont, kunt u of IObit ervoor kiezen om elke claim via individuele arbitrage op te lossen. Als u niet in de Verenigde Staten woont, is deze arbitrage subsectie niet op u van toepassing. Claims worden in individuele arbitrage beslist door een neutrale bemiddelaar.

Als arbitrage wordt gekozen door een partij, zal u noch IObit het recht hebben om die bewering in de rechtbank te procederen of een juryrechtspraak op die claim te hebben. Verder zal u noch IObit het recht hebben op deelname door een vertegenwoordiger of als lid van een klasse met betrekking tot een vordering onderworpen aan arbitrage. Arbitrageprocedures zijn over het algemeen eenvoudiger dan de regels die gelden in de rechtbank, en de vondsten zijn beperkter. De beslissingen van de bemiddelaar zijn zo uitvoerbaar als ieder gerechtelijk bevel en zijn onderworpen aan een zeer beperkte herziening door een rechtbank. Behalve zoals hieronder uiteengezet, is de beslissing van de bemiddelaar definitief en bindend. Andere rechten die u of IObit in de rechtbank kunnen hebben, zijn wellicht niet beschikbaar in arbitrage.

Het Initiëren van Arbitrage

Voor het begin van de arbitrage, moet u of IObit eerst een claim notificatie sturen. Claims zullen worden doorverwezen naar ofwel JAMS of AAA, zoals gekozen door de partij die voor de arbitrageprocedure kiest. Claims zullen op grond van deze arbitrage bepaling en de regels van de geselecteerde organisatie worden opgelost, en wordt van kracht wanneer de claim wordt ingediend, tenzij die regels in strijd zijn met deze arbitrage bepaling. Als IObit de organisatie kiest, kunt u een andere organisatie binnen dertig dagen selecteren, na ontvangst van de kennisgeving van IObit's selectie. Benader JAMS of AAA voor meer informatie of om een arbitrageprocedure te beginnen. Claims kunnen ook worden doorverwezen naar een andere arbitrage-organisatie als u en IObit schriftelijk overeenkomen, of naar een bemiddelaar benoemd op grond van paragraaf 6 van de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C §§ 1-16 (de "FAA").

U of IObit kan ervoor kiezen om een claim arbitreren op elk gewenst moment, tenzij het is ingediend in de rechtbank en het proces is begonnen of een definitieve uitspraak is ingevoerd. Ofwel u of IObit kunnen het recht om af te dwingen of het recht om niet uit te oefenen vertragen op grond van deze arbitrage bepaling, waaronder het recht om een claim te bemiddelen, zonder af te zien van het recht om uit te oefenen of die rechten af te dwingen.

IObit zal niet kiezen voor arbitrage voor welke claim dan ook die u indient bij de kleine vorderingen rechter, zolang de vordering individueel is en in afwachting is in alleen die rechtbank.

Beperkingen bij Arbitrage

Als beide partijen ervoor kiezen een claim via arbitrage op te lossen, zal die claim beslecht worden op individuele basis. Er zal geen recht of autoriteit voor eventuele claims worden beslecht op een class action basis of op basis met vorderingen in een vermeende vertegenwoordiging ten behoeve van het grote publiek, andere licentiehouders of andere personen in een vergelijkbare situatie.

Het gezag van de arbiter is beperkt tot vorderingen tussen u en IObit alleen. Claims mogen niet worden samengevoegd of geconsolideerd, tenzij u en IObit schriftelijk overeenkomen. Een arbitraal vonnis en elke bevestigde uitspraak zal alleen van toepassing zijn op het specifieke geval en kan niet worden gebruikt in alle andere gevallen, behalve voor het handhaven van de toekenning. Niettegenstaande enige andere bepaling en zonder af te zien van het recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan, als een deel van deze beperkingen op arbitrage ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan is de hele arbitrale bepaling (andere dan deze zin) niet van toepassing.

Arbitrage procedures

Deze arbitrale bepaling wordt beheerst door de FAA. De arbiter zal toepasselijke materiële recht, statuten van beperkingen en privileges toe passen. De arbiter zal geen federale of staatsbepalingen van burgerlijke rechtsvordering of bewijzen toe passen gerelateerd aan bewijs of ontdekkingen. Onder voorbehoud van de beperkingen op de arbitrage, kan de arbiter enige verlichting in de rechtbank op een andere manier toekennen. De arbitrage zal vertrouwelijk zijn, maar u kunt elke overheidsinstantie op uw claim wijzen.

Als uw claim voor $10.000 of minder is, kunt u kiezen de arbitrage uitsluitend op basis van documenten te laten uitvoeren, door middel van een telefonische hoorzitting, of via een hoorzitting waarbij de persoon aanwezig moet zijn. Op verzoek van een van beide partijen, zal de arbiter een korte schriftelijke uitleg verzorgen over de toekenning ervan. De uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn, behalve voor een recht van beroep door de FAA; echter, elke partij heeft dertig dagen om de tegen de uitspraak beroep aan te tekenen door een kennisgeving schriftelijk aan de arbitrage-organisatie en alle partijen in te dienen. De organisatie zal een panel van drie arbiters benoemen om een nieuwe beslissing, de meerderheid van de stemmen, te nemen gebaseerd op schriftelijke stukken, inclusief de bezwaar making van elk aspect van de beslissing door alle partijen. Oordeel over elke uitspraak kan in elke bevoegde rechtbank worden ingevoerd.

Bij uw verkiezing, alle mogelijke in-persoon arbitrage hoorzittingen zullen plaatsvinden in de federale gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats.

Arbitrage Vergoedingen en Kosten

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw aandeel van de arbitrage kosten (inclusief indieningskosten, administratieve kosten, kosten van de zitting of andere kosten), maar slechts tot het bedrag van de dossierkosten die u zou hebben gemaakt als u een claim bij een rechtbank van de algemene bevoegdheid had ingediend. IObit zal verantwoordelijk zijn voor eventuele extra arbitrage kosten. Op uw schriftelijk verzoek, zal IObit overwegen te goeder trouw een tijdelijk voorschot van uw deel van de extra arbitrage kosten opzich te nemen, of overwegen om te betalen voor enige redelijke kosten van een door de arbiter aangestelde expert.

Arbitrage Beloning

Als de arbiter in uw voordeel beslist voor een bedrag hoger dan het eindbod van IObit vóór arbitrage, zal de arbiter u onder meer dit toekennen: (i) het geld waarop u recht hebt, maar in geen geval minder dan $2000; en (ii) alle redelijke vergoedingen en kosten van de advocaat.

Uw Recht om Arbitrage te Weigeren

U kunt deze arbitrage bepaling weigeren door het versturen van een afwijzingsbericht naar IObit via: customercare@iobit.com. Uw kennisgeving van afwijzing moet binnen 30 dagen na uw eerste download of aankoop van het product worden verzonden. Op uw kennisgeving van afwijzing moet worden vermeld dat u de arbitrage bepaling weigert en verder uw naam, adres, de datum van downloaden of de aankoop van het Product, de naam van het Product, het e-mailadres dat u eerder aan IObit verstrekte, indien aanwezig, en de licentiecode die IObit aan u verstrekte, indien van toepassing. Als uw bericht van afwijzing voldoet aan deze eisen, zal deze arbitrage bepaling niet op u van toepassing zijn, behalve voor eventuele claims in afwachting van een rechtszaak of arbitrageprocedure op het moment dat u de kennisnotificatie verstuurt. Afwijzing van deze arbitrage bepaling heeft geen invloed op uw andere rechten of verantwoordelijkheden krachtens deze overeenkomst. Het verwerpen van deze arbitrage bepaling heeft geen invloed op uw vermogen om het Product te gebruiken.

Vervolg

Deze claims resolutie bepaling overleeft de beëindiging van deze overeenkomst of uw licentie om het product te gebruiken. Als een deel van deze claims resolutie bepaling, tenzij anders bepaald in de bovenstaande Beperkingen op Arbitrage bepalingen, ongeldig is of onuitvoerbaar geacht wordt, zal het de resterende delen van deze claims resolutie bepaling niet ongeldig maken.

IObit gebruikt cookies om de content te optimaliseren en te zorgen dat u de beste gebruikservaring heeft.
Door gebruik te maken van onze website accepteert u ons privacybeleid.

Ik ga akkoord